Regulamin szkoły i przedszkola Rossignol- Academy 

1. Zapisy na szkolenia dostępne są wyłącznie po przez stronę www.rossignol-academy.pl 

2. Gwarancją rezerwacji szkolenia jest wpłata 20% wartości szkolenia na 30 dni przed rozpoczęciem kursu

3. Zaliczka jest bezzwrtona

4. W przypadku zamknięcia granic i braku możliwości dojazdu na miejsce szkolenia szkoła zwraca 100% wpłaconych środków do 7 dni od daty planowanego zakończenia szkolenia.

5. Podczas rezygnacji ze szkolenia do 14 dni przed rozpoczęciem kursu pobierana jest opłata w wysokości 30% całości kursu 

6. Rezygnując ze szkolenia po rozpoczęciu kursu szkoła rozlicza każdy dzień indywidualnie pobierając minimum 50% kwoty szkolenia 

7. Szkoła nie gwarantuje, że szkolenie dla dzieci i dla dorosłych zawsze będą się pokrywały.

8. Szkoła narciarska zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia jeżeli liczba Uczestników nie osiągnie zakładanego minimum uczestników (3 dzieci) lub (5 osób dorosłych – na jednym poziomie zaawansowania) Jeżeli grupy nie będą posiadały odpowiedniej liczby kursantów (3 dzieci) lub (5 osób dorosłych) szkoła ma prawo połączyć grupy tak aby zajęcia mogły się odbyć w sposób bezpieczny i efektywny. 

9. Jeżeli nie uda się stworzyć grupy składającej się z minimum (3 dzieci) lub (5 osób dorosłych) szkoła przeprowadzi zajęcia w mniejszej ilości godzin. Kursant ma prawo zrezygnować z kursu oraz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów szkolenia. 

10. Przy mniejszej ilości osób niż zakładane minimum szkoła proponuję: 

a) szkolenie 5h/dzień przy 2 dzieci trwa 3h x 5 dni + zawody 

b) Szkolenie 2,5 h/ dzień przy 2 dzieci trwa 2hX 5 dni + zawody 

c) Szkolenie dla młodzieży i dorosłych 2H/5dni przy 4 osobach trwa 8h 

d) Szkolenie dla młodzieży i dorosłych 2H/5dni przy 3 osobach trwa 6h 

e) Szkolenie dla młodzieży i dorosłych 2H/5dni przy 2 osobach trwa 4h 

11. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. 

12. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy. 

13. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów.

14. W sytuacji gdy Klient spóźni się na umówioną lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. 

15. W przypadku kiedy zajęcia nie odbędą się nie z winy instruktora lub z powodu złych warunków atmosferycznych kursant ponosi całkowity koszt kursu. 

16. Każdy kursant na miejsce zbiórki musi przyjść przygotowany do zajęć. Powinien posiadać kask, kompletny i przygotowany sprzęt(buty, narty/snowboard) odpowiedni ubiór do panujących warunków atmosferycznych, rękawiczki, gogle lub okulary oraz skipass na czas szkolenia. 

17. Każdy kursant musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie narciarskie NNW oraz zalecane jest aby posiadał OC. Akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że takie ubezpieczenie posiada. 

18. Kursanci zobowiązani są do pojawienia się na miejscu zbiórki przynajmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć. Instruktorzy punktualnie zaczynają zajęcia, nie czekając na „spóźnialskich”. W razie spóźnienia należy skontaktować się z instruktorem oraz dotrzeć na miejsce trwania szkolenia. 

19. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka osobiście o ustalonej godzinie. Jeżeli ktoś inny odbiera dziecko rodzic ma obowiązek poinformować instruktora wysyłając SMS – z Imieniem i Nazwiskiem osoby upoważnionej do odbioru dziecka. 

19. Rodzicie lub osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do przybycia na miejsce zakończenia zajęć punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia instruktor ma prawo przekazać dziecko pod opiekę innego pracownika szkółki. 

20. Kursanci przydzielani są do grupy zgodnie z wcześniej wypełnioną deklaracją. Instruktor w trakcie trwania szkolenia może przenieść kursanta do innej grupy jeżeli poziom uczestnika nie jest odpowiedni do danej grupy. 

21. Rodzice proszeni są o nie rozpraszanie dzieci podczas zajęć, oraz o nie przebywanie w pobliżu grupy. Dzieci widząc rodziców nie skupiają się na zajęciach. Obecność rodzica podczas zajęć wymaga zgody instruktora, chyba, że instruktor poprosi rodzica o obecność w pobliżu miejsca prowadzenia zajęć. 

22. Wszystkie dzieci podczas trwania szkolenia mają obowiązek nosić narzutki. Rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dziecka do zajęć. Po ostatnim dniu szkolenia narzutkę zwracamy instruktorowi. W razie zagubienia narzutki przez rodziców, należy opłacić 20 Euro instruktorowi lub kierownikowi szkoły. 

23. Rodzice są zobowiązani do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku. Jeżeli dziecko ma kłopoty zdrowotne lub nie potrafi działać w grupie, należy obowiązkowo to zgłosić kierownikowi. 

24. Instruktor jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia zajęć z dziećmi. Mimo wszelkich starań instruktora w momencie kiedy dziecko płacze, nie chce uczestniczyć w zajęciach itp. Instruktor przekazuje dziecko pod opiekę animatorki. Jeżeli zachowanie dziecka przeszkadza w organizacji zajęć rodzice są zobowiązani zabrać dziecko ze szkolenia.