1. Zapisy na szkolenia dostępne są wyłącznie po przez stronę www.rossignol-academy.pl 

2. Gwarancją rezerwacji szkolenia jest wpłata zaliczki/zadatku zgodnie z umową otrzymaną po złożeniu rezerwacji.

3. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie rezerwacja jest automatycznie  anulowana. 

4. Pozostała kwotę należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia

5. W przypadku anulowania zamówienia należy złożyć nową rezerwację zgodną z cenami aktualnymi na stronie www.rossignol-academy.pl

6. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu szkoły oraz umowy otrzymanej mailowo oraz dostępnej w Panelu Klienta.

7. W przypadku rezygnacji przez Klienta ze szkolenia do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia zaliczka/zadatek  nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku zamknięcia granic/stoków i braku możliwości dojazdu na miejsce szkolenia szkoła zwraca 100% wpłaconych środków najpóźniej do 7 dni od daty planowanego zakończenia szkolenia. Brak możliwości szkolenia musi pokrywać się z datą szkolenia.

9. Podczas rezygnacji ze szkolenia zamawiający ma obowiązek poinformować szkołę drogą mailową na adres biuro@rossignol-academy.pl o rezygnacji z kursu. 

10. W przypadku niepoinformowania szkoły i nie pojawieniu się na szkoleniu zamawiający ma obowiązek pokryć 50% wartości szkolenia najpóźniej do daty zakończenia kursu, Każdy tydzień opóźnienia wiąże się z odsetkami w wysokości 5% od wartości szkolenia.

11. Rezygnując ze szkolenia po rozpoczęciu kursu szkoła rozlicza każdy dzień indywidualnie pobierając minimum 50% kwoty szkolenia.

12. Szkoła nie gwarantuje, że szkolenie dla dzieci i dla dorosłych zawsze będą w tych samych godzinach.

13. Szkoła narciarska zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia jeżeli liczba Uczestników nie osiągnie zakładanego minimum uczestników (3 dzieci) lub (5 osób dorosłych – na jednym poziomie zaawansowania). Jeżeli grupy nie będą posiadały odpowiedniej liczby kursantów 3 dzieci lub 5 osób dorosłych szkoła ma prawo połączyć grupy tak aby zajęcia mogły się odbyć w sposób bezpieczny i efektywny. 

14. Jeżeli nie uda się stworzyć grupy składającej się z minimum 3 dzieci lub 5 osób dorosłych szkoła przeprowadzi zajęcia w mniejszej ilości godzin. Kursant ma prawo zrezygnować z kursu oraz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów szkolenia. 

15. Przy mniejszej ilości osób niż zakładane minimum szkoła proponuję: 

a) Szkolenie 5h/dzień przy 2 dzieci trwa 3h x 5 dni + zawody 

b) Szkolenie 2,5 h/dzień przy 2 dzieci trwa 2h x 5 dni + zawody 

c) Szkolenie dla dorosłych 2h/5dni przy 4 osobach trwa w sumie 8h 

d) Szkolenie dla dorosłych 2h/5dni przy 3 osobach trwa w sumie 6h 

e) Szkolenie dla  dorosłych 2h/5dni przy 2 osobach trwa w sumie 4h 

16. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. 

17. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje kursantowi zwrot wpłaconych środków. 

18. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów.

19. W sytuacji gdy kursant spóźni się na umówioną lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. 

20. W przypadku kiedy zajęcia nie odbędą się nie z winy szkoły lub z powodu złych warunków atmosferycznych kursant ponosi całkowity koszt kursu. 

21. Każdy kursant na miejsce zbiórki musi przyjść przygotowany do zajęć. Powinien posiadać kask, kompletny i przygotowany sprzęt (buty, narty/snowboard) odpowiedni ubiór do panujących warunków atmosferycznych, rękawiczki, gogle lub okulary oraz skipass na czas szkolenia. 

22. Każdy kursant musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie narciarskie NNW oraz zalecane jest aby posiadał OC. Akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że takie ubezpieczenie posiada. 

23. Szkoła nie zapewnia karnetów w cenie szkolenia. Każdy kursant powinien posiadać odpowiedni karnet potrzebny do zrealizowania szkolenia.

24. Kursanci zobowiązani są do pojawienia się na miejscu zbiórki przynajmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć. Instruktorzy punktualnie zaczynają zajęcia, nie czekając na „spóźnialskich”. W razie spóźnienia należy skontaktować się z instruktorem oraz dotrzeć na miejsce trwania szkolenia. 

25. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować szkołę o stanie zdrowia dziecka, sprawności fizycznej, faktycznych umiejętnościach oraz o ewentualnych przeciwskazaniach do udziału w wybranym szkoleniu.

26. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do odebrania dziecka osobiście o ustalonej godzinie. Jeżeli ktoś inny odbiera dziecko rodzic ma obowiązek poinformować instruktora wysyłając SMS – z Imieniem i Nazwiskiem osoby upoważnionej do odbioru dziecka. 

27. Rodzicie lub osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do przybycia na miejsce zakończenia zajęć punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia instruktor ma prawo przekazać dziecko pod opiekę innego pracownika szkoły.

28. Kursanci przydzielani są do grupy zgodnie z wcześniej wypełnioną deklaracją. Instruktor w trakcie trwania szkolenia może przenieść kursanta do innej grupy jeżeli poziom uczestnika nie jest odpowiedni do danej grupy. 

29. Wszystkie dzieci podczas trwania szkolenia mają obowiązek nosić narzutki. Rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dziecka do zajęć. Po ostatnim dniu szkolenia narzutkę zwracamy instruktorowi. W razie zagubienia narzutki przez rodziców, należy wpłacić 20 Euro instruktorowi lub kierownikowi szkoły. 

30. Każdy kursant odpowiedzialny jest za wypożyczony sprzęt. W przypadku zniszczenia lub zgubienia nart lub kijków dziecięcych szkoła pobiera opłatę w kwocie 100 Euro narty / 20 Euro para kijków.

31. Instruktor jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia zajęć z dziećmi. Mimo wszelkich starań instruktora w momencie kiedy dziecko płacze, nie chce  uczestniczyć w zajęciach itp. Instruktor przekazuje dziecko pod opiekę animatorki. Jeżeli zachowanie dziecka przeszkadza w organizacji zajęć rodzice są zobowiązani zabrać dziecko ze szkolenia.

32. Uczestnicy Szkolenia wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę za pośrednictwem portali, m. in.: facebook, instagram oraz strony internetowej www.rossignol-academy.pl, www.winterevent.pl i wszystkich należących do grupy ABC-Holiday.pl