Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami

Na adres mailowy została przesłana umowa na szkolenie, regulamin szkoły oraz oświadczenie o stanie zdrowia kursanta, które należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia. Prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich danych na umowie oraz opłacanie szkolenia zgodnie z terminem.


W przypadku kiedy wiadomość mailowa nie dotarła, wszystkie dokumenty oraz szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Panelu Klienta dostępnym na stronie szkoły po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła.


W przypadku braku płatności w terminie rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.

Wpłaty należy dokonać na numer konta zawarty w umowie.

Tytuł przelewu: ,,Numer zamówienia + Imię i Nazwisko osoby na którą jest zawarta umowa”. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane płatności na inny numer konta lub przelewy błędnie opisane.  W przypadku kiedy umowa obejmuje kilka rezerwacji zalecamy aby płatności były dokonane z jednego numeru konta w celu ułatwienia ich weryfikacji.

Wpłaty księgowane są do 3 dni roboczych od daty wykonania przelewu. Kontaktujemy się z Państwem tylko w przypadku niezgodności lub wystąpienia zmian w zakresie szkolenia.

Pozostałą kwotę należy opłacić zgodnie z terminem zawartym w umowie.