Poziom NOVA (0)

NARTY

Dla kogo?

Dla osób nie mających wcześniej kontaktu z nartami lub nie opanowały (hamowania w pozycji płużnej i łuków płużnych)

Cel kursu:

Podczas kursu oswajamy kursantów ze sprzętem, uczymy poruszania się oraz pierwszych zjazdów łukami płużnymi zakończonymi hamowaniem

SNOWBOARD

Dla kogo?

Dla osób nie mających wcześniej kontaktu ze snowboardem lub, które nie opanowały ześlizgu na tylnej krawędzi oraz hamowania

Cel kursu:

Podczas kursu oswajamy kursantów ze sprzętem, uczymy zakładania sprzętu oraz pierwszych ześlizgów zakończonych hamowaniem

Poziom REACT (1)

NARTY

Dla kogo?

Dla osób które opanowały łuki płużne oraz hamowanie

Cel kursu:

Podczas kursu doskonalimy umiejętności nabyte wcześniej, a dodatkowo uczymy się wjeżdżać wyciągiem orczykowym, jazdy na nartach równoległych w skos stoku. Dodatkowo podczas zajęć będziemy uczyć się ześlizgu bocznego oraz zapinania i odpinania nart.

SNOWBOARD

Dla kogo?

Dla osób które opanowały ześlizg na tylnej krawędzi i hamowanie

Cel kursu:

Podczas kursu doskonalimy umiejętności nabyte wcześniej, a dodatkowo uczymy wjeżdżać wyciągiem, ześlizgu na przedniej krawędzi, jazdy w skos stoku oraz jazdy na wprost.

Poziom HERO (2)

NARTY

Dla kogo?

Dla osób które opanowały wjazd wyciągiem orczykowym oraz skręt z pługu ( jazda na nartach równoległych w skos stoku i skręt pługiem)

Cel kursu:

Podczas kursu doskonalimy umiejętności nabyte wcześniej, a dodatkowo uczymy skrętu na nartach równoległych oraz skrętu stop

SNOWBOARD

Dla kogo?

Dla osób które opanowały wjazd wyciągiem, ześlizg na przedniej i tylnej krawędzi, jazdę na wprost oraz w skos stoku.

Cel kursu:

Podczas kursu doskonalimy umiejętności nabyte wcześniej, a dodatkowo uczymy skrętu ślizgowego, jazdy na krawędzi w skos stoku, podstawowych ewolucji freestyle

Poziom MASTER (3)

NARTY

Dla kogo?

Dla osób które opanowały jazdę na nartach równoległych

Cel kursu:

Podczas kursu doskonalimy umiejętności nabyte wcześniej, a dodatkowo uczymy się jazdy na „krawędziach” oraz doskonalimy technikę jazdy w różnych warunkach.

SNOWBOARD

Dla kogo?

Dla osób które opanowały skręt ślizgowy oraz jazdę na krawędzi w skos stoku.

Cel kursu:

Podczas kursu doskonalimy umiejętności nabyte wcześniej, a dodatkowo uczymy skrętu ciętego , switcha (jazdy tyłem) oraz podstawowe ewolucje na parku.

Poziom RACE (4)

NARTY

Dla kogo?

Dla osób które opanowały jazdę na nartach równoległych

Cel kursu:

Podczas kursu doskonalimy umiejętności nabyte wcześniej, a dodatkowo uczymy się jazdy na „krawędziach” oraz doskonalimy technikę jazdy w różnych warunkach.

SNOWBOARD

Dla kogo?

———————-

Cel kursu:

————————